در واکنش به ادعای رژیم صهیونیستی:
ویدئوی اختصاصی حزب الله از عملیات «آویویم» +فیلم
حزب الله لبنان ویدئوی اختصاصی از عملیات اخیر خود در هدف قرار دادن یک نفربر زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را منتشر کرده است.