تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جلال میرزایی، نماینده مجلس
یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است متاسفانه گاهی از طریق برخی تریبون‌ها طوری وانمود می‌شود که گویا دولت عراق توسط جمهوری اسلامی اداره می‌شود.
صباح زنگنه، نماینده پیشین سازمان همکاری‌های اسلامی:
نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی، سامان نگرفتن کشور عراق در تمامی زمینه‌ها اعم تقسیمات کشوری، اشتغال، خدمات بهداشتی و درمانی، آب، برق و ... را از مهم‌ترین دلایل نا امنی‌ها در عراق عنوان می‌کند.