تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جلال میرزایی، نماینده مجلس
یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است متاسفانه گاهی از طریق برخی تریبون‌ها طوری وانمود می‌شود که گویا دولت عراق توسط جمهوری اسلامی اداره می‌شود.