فریدون وردی‌نژاد:

رسانه موفق در جهت اقناع عمومی حرکت می‌کند

معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری گفت: باید قادر باشیم در رسانه های اصلی کشور برای همه تفکرات و دیدگاه ها فضای مناسب برای طرح مسایل شان فراهم کنیم تا به رسانه‌های خارجی اجازه ندهیم در مسایل ما دخالت کنند.

به گزارش پرسشگری، فریدون وردی‌نژاد، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور روز دوشنبه(14 مرداد) در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که در خبرگزاری ایرنا برگزار شد، گفت: منتقدین، اپوزیسیون و کسانی هم که ممکن است منتقد وضعیت فعلی جامعه و دولت باشند آنها هم باید فضایی برای طرح مسایل خود داشته باشند، برای این که ما اجازه ندهیم رسانه های آن سوی آب ها، رسانه هایی که خارج از مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی ما هستند تعیین کنندگی و مرجعیت در گردش خبر در جامعه ما داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر ما فضای لازم را برای رسانه های داخل خود فراهم نکنیم و پشتیبانی نشوند مرجعیت خبری و تعیین کنندگی اصلی در این عرصه به آن سوی مرزها و رسانه هایی منتقل خواهد شد که امروز دیگر مرزهای رسمی را به رسمیت نمی شناسند و مرزهای سیاسی و جغرافیایی را در می نوردند و از آن عبور می کند.
معاون سیاسی رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: مصاف یا رقابت امروز رقابت کیفیت و تولید و سرعت و لحظه است مطمئن هستم کسانی که در ایرنا و خبرگزاری های دیگر و رسانه های به مسایل گزارش، تحلیل و تفسیر و اساسی تری که پیوندهای ملی ما را تقویت می کند توجه دارند و خیلی کارکرد حزبی و گروهی ندارند.
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت:  کار خبری همواره کار ارزشمندی بوده است که نقش خبر و اصحاب خبر و خبرنگاری و مطبوعات در این روزها در جنبش مشروطه مرور می شود.  نقشی که رسانه ها در تحکیم و تثبیت وضعیت جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی در کنار رسانه روشنفکران و رسانه روحانیت داشتند مجموعه اینها بسیار تاثیرگذار بوده است.
وردی نژاد ادامه داد: نقشی که ایرنا در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، دوران انقلاب و جنبش های مختلف و گفتمان های گوناگون این سالها و در تحولات تغییرات دولت داشته، همواره نقش ارزشمند و بزرگی بوده است.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: واقعیت قضیه این است که در دنیای امروز که مسایل علمی و فنی و پیشروانه و تکنولوژی و فناوری جدید تاثیر خیلی زیادی بر مساله خبر و گردش مجازی خبر دارد همه آدم هایی که تا دیروز بهره مند و مخاطب اخبار و اطلاعات بودند امروز به شکلی متعامل، همراه، ‌تولید کننده و تغییر دهنده شرایط هستند.
وی ادامه داد: امروز کار خبری بسیار سخت تر از گذشته است چرا که امروز با تغییرات فناوری اطلاعات هرکسی خود خبرنگار شده است. همه تولیدکنندگان و شهروند خبرنگارند و همه خودشان تعیین کننده اند، این تعیین کنندگی در اصل مشارکت جویی و مشارکت طلبی را در جامعه تقویت کرد به مفهوم دیگر همه مسولانه تر برخورد می کنند و همه پاسخگو شدند.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری گفت: در چنین وضعیتی به طور طبیعی به دلیل این که تولید افزایش پیدا می کند ممکن است اخبار زرد یا شایعه و گردش اطلاعات به ویژه در شبکه های  مجازی و اجتماعی گسترش پیدا کند اما واقعیت این است که همچنان راهبری مسایل خبری و اطلاع رسانی در دست خبرگزاری ها و مطبوعات اصلی در هر منطقه و کشوری است.
وردی نژاد اضافه کرد: درست است که  شبکه های مجازی سرعت، تنوع و تعامل بیشتری دارند اما برای این که مسوولیت پذیری و پاسخ گویی تقویت شود و با تکیه بر اصول فرهنگی و اجتماعی به طور طبیعی خبرگزاری ها و رسانه هایی مثل مطبوعات و نشریات همچنان راهبری و هدایت را در این مساله دارند و آن تنظیم خطوط حرکتی که باید مسوولانه در یک جامعه به چرخش در آید.
وردی نژاد ادامه داد: همواره در رابطه دولت و ملت و تقویت حکمرانی مسوولانه و حکمرانی راهبردی طبیعتا رسانه ها و اصحاب مطبوعات نقش جدی دارند و به همین دلیل در همه عرصه های در پیشانی حرکت ما خبرنگاران  و گزارشگران و اصحاب رسانه را چه در جبهه جنگ، چه در جبهه سازندگی چه در جبهه عدالت اجتماعی و چه در عدالت و چه در توسعه سیاسی باشد می بینیم که در هر کدام از حرکت ها و گفتمان ها معمولا زمینه ساز و پیوند دهنده رابطه ملت و دولت رسانه ها بودند.  طبیعی است که هرکدام از رسانه ها بخشی از این مسوولیت را برعهده دارند.
معاون سیاسی رییس دفتر ریس جمهوری گفت: ایرنا به دلیل این که رسانه رسمی کشور است. این رسانه ملی کشور مسوولیت ها و نقش های متفاوتی نسبت به بقیه رسانه ها  از بعد آموزشی، هدایتی و اقناع عمومی و متقابل سازی داشته باشد.

وی افزود: واقعیت این است که دولت ها معمولا از رسانه ها  درخواست هایی دارند که آنها را بتواند در سطح جامعه مطرح کند و گاهی تبلیغ کند اما رسانه ای موفق است که بیش از آنچه به سمت پروگاندای سیاسی و تبلیغ و گرایش های این گونه ای باشد در امر رسانه ای و آگاهی بخشی و اقناع عمومی حرکت کند و این اتفاق نمی افتد مگر این که یک رابطه مسولانه ای بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان باشد و رسانه به عنوان آوند ارتباطی بین مردم و حاکمیت نقش خود را بازی کند.
وردی نژاد ادامه داد: در دنیای امروز که علوم بسیار پیچیده ای مثل علوم شناختی، هوش مصنوعی و غیره وارد عرصه خبر و اطلاع رسانی و مبانی تولید خبر شده است کار خبرنگاران پیچیده تر شده است بنابراین به طور دایم باید در حال فراگیری و آموزش باشیم و سعی کنیم در این رابطه از چند چیز فاصله داشته باشیم.
وی اضافه کرد: یکی مساله توهین، اتهام، شایعه پراکنی و برخورد کردن با مسایلی است که منشا واقعی و دقیق ندارد. خبری که هیجان انگیز باشد اطلاعاتی که نسبت بشود با آن برقرار کرد و همزاد پنداری کرد حتی اگر صدق مخبری و خبری نداشته باشد ممکن است به چرخش درآید و ممکن است جذاب باشد به تعبیر دیگر اخبار هیجانی و شاید منفی گوش بیشتری برای شنوایی داشته باشد.
معاون سیاسی رییس دفتر ریس جمهوری گفت: ما چه کار کنیم که بتوانیم بین این دو مقوله یعنی اخبار مسوولانه، تحرک مجموعه جامعه برای وحدت، انسجام، همراهی و هم قدمی حرکت کنیم که هم رضایت مردمی به عنوان این که دانستن و آگاه بودن حق ملی یک جامعه است. حق تک تک آحاد مردم است در نظر گرفته شود و در کنار آن دولتی که منتخب این مردم است و به‌دنبال مشارکت در این جامعه است مسایل آن هم مطرح شود.
وری نژاد یادآور شد: طوری نباشد که به گونه ای حرکت کنیم که در گردش خبر یک جامعه تبدیل به اپوزیسیون شویم. ممکن است بعضی از سایت ها و بعضی از مجموعه های کوچک این وضعیت را داشته باشند اما خبرنگار مسوول خبرنگاری است که قادر باشد در عین حال که چشم مردم و مبدا خواسته مردم و مطالبات و اولویت های آنها از حکومت و دولت اش است، زبان گویای این دولت هم به عنوان برگزیده و منتخب ملت باشد.
وی ادامه داد: این دو در کنار هم مفهوم و معنا پیدا می کند و این ممکن نیست مگر این که رسانه ها از جایگاه حزبی، گروهی و جناحی اجتناب کنند که معمولا رسانه های رسمی تر و بزرگتر ما این ویژگی را دارند و فضای بازی برای همه قرار می دهند.

 
اخبار مرتبط
نظرات شما